vMix Basic 21.0.0.58

vMix Basic 21.0.0.58

Studiocoast – 134,2MB – Shareware –
VMix is a video mixer that supports multiple sources at the same time. This way, you can control several cameras, video playback from standard files (AVI, WMV, MPEG and QuickTime) or from DVD discs, and even PowerPoint presentations. It supports handling several input types, such as HDMI, HD-SDI, SDI, component, S-Video and composite.

Tổng quan

vMix Basic là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Studiocoast.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 94 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của vMix Basic là 21.0.0.58 , phát hành vào ngày 20/11/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 22/10/2010.

vMix Basic đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 134,2MB.

vMix Basic Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho vMix Basic!

Cài đặt

người sử dụng 94 UpdateStar có vMix Basic cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Studiocoast
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại